Konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK v zimním semestru 2018/2019

Zveřejňujeme konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK v zimním semestru 2018/2019 (1. 10. 2018 – 11. 1. 2019). Termíny zářijových konzultací najdete na téže stránce dole.