Výsledky výběrového řízení – studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019

Dne 17. 9. 2018 v ÚČJTK proběhlo výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019. Komise ve složení PhDr.. Robert Dittmann, Ph.D., a Mgr. Jan Chromý, Ph.D., nominovala tyto studenty:

Mariana Prouzová The University of Sheffield
Markéta Soukupová Stockholms Universitet

Nominovaným studentkám srdečně gratulujeme.