Česko-francouzský workshop o stavbě textu a korpusové lingvistice