Odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR: Soukromá písemná komunikace

Jazykovědné sdružení ČR organizuje odborný seminář Soukromá písemná komunikace. Uskuteční se ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 13:30 v budově AV ČR na Národní třídě 3, místnost 206.

 

Program

 

13.30–14.00 Mgr. Radka Nováková – Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. – prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.: Čeští neslyšící v (soukromém?) elektronickém dialogu
(První příspěvek bude tlumočen mezi českým znakovým jazykem a češtinou.)

14.00–14.30 doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.: „… z rozumné lásky nechci dávat jeho slabé vůli příležitost k neštěstí.“ Analýza vztahu Karla Havlíčka k jeho nejmladšímu bratru Josefovi na základě rodinné korespondence

14.30–15.00 Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.: Dodržování normy spisovného jazyka a expresivita v dopisech Bedřicha Smetany

15.00–15.30 přestávka s občerstvením

15.30–16.00 Mgr. František Martínek, Ph.D.Mgr. Martina Rybová: O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka

16.00–16.30 Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková: Jak se emotikony užívají v soukromých e-mailech (na materiálu korpusu KSK)

16.30–17.00 Mgr. Marta Pató, Ph.D.: Korespondence Alberta Pražáka