Výsledky výběrového řízení – lektor/lektorka v České škole TGM v Chicagu

Ve výběrovém řízení na místo lektora/lektorky v České škole TGM v Chicagu uspěla studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia v oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka Michaela Černá. Blahopřejeme!

Studentka ÚČJTK se bude během praktické stáže od 12. ledna do 22. března 2019 podílet na výuce českého jazyka v této krajanské škole, a to v sobotních kurzech pro děti na úrovni druhé a třetí třídy i ve výuce pro dospělé třikrát týdně ve večerních kurzech. Bude také pomáhat se zajištěním chodu školy – při organizaci knižního bazaru, asistování během kulturních akcí, při spolupráci s dalšími českými organizacemi apod.