Knižní novinka

V nakladatelství Scriptorium vyšet titul Český obrozenec překládá Písmo. Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže – edice Janova evangelia autorů Roberta Dittmanna z ÚČJTK a Josefa Bartoně z katedry biblických věd KTF UK.

Anotace:

V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Cílem této knížky je představit Novotného jako originálního překladatele biblického textu, snažícího se obohatit nejvyšší styl tvořící se novodobé spisovné češtiny. Jako ukázka z jeho díla je předložena vědecká edice přetlumočení Janova evangelia. Edici doprovází blok úvodních studií, věnovaných kontextu Novotného díla, jeho jazykovým postupům a pravopisné stránce textu.