Konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK ve zkouškovém období