Přihlašování – workshop o gestikulaci a znakových jazycích

Projekt KREAS a Česká asociace kognitivní lingvistiky vyhlašují výzvu pro přihlašování abstraktů na mezinárodní workshop zaměřený na gestikulaci a znakové jazyky

 

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy mezinárodní workshop Gesture-Sign Workshop Prague 2019: converging the perspectives on methods, theories, and applications. Workshop se bude konat v Kampusu Hybernská pod záštitou České asociace kognitivní lingvistiky a v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734  financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem workshopu je propojit odborníky zaměřené na výzkum gestikulace nebo znakových jazyků, kteří k daným výzkumným oblastem přistupují z různých teoretických i metodologických perspektiv, a podpořit jejich hlubší reflexi aktuálních poznatků v popisu multimodální komunikace. Workshop sestává z přednášek zvaných hostů (například Jürgena Streecka z Univerzity v Austinu, Gerarda Ortegy z Univerzity v Birminghamu, Cristóbala P. Canóvase z Univerzity v Murcii či Pamely Perniss z Univerzity v Kolíně nad Rýnem) a dvou posterových sekcí. Celá akce vyvrcholí diskusí otevřenou a vedenou Janem P. de Ruiterem z Tuftsovy univerzity.

V současnosti mohou zájemci zabývající se výzkumem neverbální komunikace, gestikulace a znakových jazyků podávat abstrakty pro posterovou sekci. Anonymizované abstrakty v anglickém jazyce v rozsahu 250 slov a formátu pdf je možné zasílat do 28. února 2019 včetně na adresu jakub.jehlicka@ff.cuni.cz. Podrobnosti o události jsou k dispozici na webových stránkách: https://calc.ff.cuni.cz/en/gesture-sign-ws/.