Zveřejněny tematické oblasti pro zadávání závěrečných prací a kritéria hodnocení

Zveřejňujeme tematické oblasti pro zadávání závěrečných prací, z nichž studenti vychází při stanovování tématu bakalářské nebo diplomové práce v ÚČJTK. Rovněž zveřejňujeme kritéria hodnocení závěrečných prací, která budou při posuzování bakalářských a diplomových prací zohledňována.

Tematické oblasti i kritéria hodnocení jsou dostupné rovněž v sekci Bakalářská práce a Diplomová práce.