Výuka a konzultace doc. Bozděchové se v době 26. 2. – 13. 3. 2020 z důvodu zahraniční pracovní cesty a výběrových řízení nekonají. Náhrada výuky v jednotlivých kurzech bude probíhat podle domluvy a pokynů v Moodlu.