Knižní novinka

Vydavatelství FF UK vydává kolektivní monografii Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. Autory textů jsou: Robert Adam, Pavlína Dušková, Ladislav Futtera, Ladislav Hladký, Lenka Křížová, Petr Mareš, Tomáš Masař, Magdalena Pokorná, Zofia Tarajło-Lipowska, Zuzana Urválková.

Kniha přináší nové poznatky o produkci i recepci publicistického díla Karla Havlíčka. První část publikace ohledává v šesti kapitolách tři tematické okruhy: a) Havlíčkovu redakční praxi při úpravách čtenářských dopisů zaslaných k otištění a strategie získávání a udržování autorů), b) ztvárnění dobové církevní problematiky na stránkách Národních novin a c) publicistickou tvorbu Havlíčkových současníků J. K. Tyla a I. L. Kobra a vztah jimi redigovaných periodik k novinám Havlíčkovým. Druhá část podává komplexní zprávu o reflexi Havlíčkova díla a jeho osobnosti v prostředí tří národně se emancipujících společenství: u Slovinců, Lužických Srbů a Finů; ve všech případech přitom pokrývá období od poloviny 19. až po první dekády 20. století.