Zpřístupněny online fondy Národní knihovny a vysokých škol

Národní knihovna ČR a české vysoké školy zdarma zveřejnily své online zdroje. Celkem je přístupných více než 206 000 titilů, a to na této adrese: http://kramerius-vs.nkp.cz.