Lingvistický dotazník k vyplnění

Prosíme laiky i lingvisty, laičky i lingvistky o vyplnění dotazníku věnovaného postojům k užívání češtiny. Dotazník byl vytvořen v rámci kurzu Jazyk a jazykověda pohledem laiků vedeného dr. Hanou Prokšovou, jeho vyplnění zabere cca 5 minut. Dotazník najdete zde. Za případné vyplnění děkujeme!