Praktické stáže Erasmus+ v zimním semstru 2020/2021

Ústav českého jazyka a teorie komunikace vyhlašuje výběrové řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ na ZIMNÍ SEMESTR akademického roku 2020/2021. Na praktickou stáž mohou vyjet všichni studenti bohemistiky, vč. doktorandů. POZOR, vzhledem ke koronavirové situaci důrazně doporučujeme neobjednávat si nic (letenky, jízdenky, ubytování) bez možnosti storna. Jsou vypsána tato místa:

Instituce Počet studentů a délka pobytu Podle smlouvy určeno pro typ studia
Londýn, Česká škola bez hranic1 3 místa, každé na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Londýn, Česká škola Okénko2 3 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Manchester, Česká škola bez hranic 3 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Brusel, Česká škola bez hranic3 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Brusel, Université Libre de Bruxelles 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Paříž, Česká škola bez hranic4 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Universidad de Valladolid5 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Universidad de Santiago de Compostela6 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Madrid, Česká škola bez hranic6 2 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Krakow, Uniwersytet Jagielloński 2 místa na 3 měsíce bc., NMgr., doktorandské
Daruvar, Chorvatsko, nakl. Jednota7 2 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Končanica, Chorvatsko, Česká zákl. škola7 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Daruvar, Chorvatsko, Česká zákl. škola7 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Kodaň, Česká škola bez hranic 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Vídeň, Veselá škola (Prolingua) 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Stockholm, Stockholms universitet 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské

1 Přijímající strana požaduje ochotu pracovat i s předškolními dětmi.

2 Přijímající strana požaduje ochotu pracovat i s předškolními dětmi (od 18 měsíců).

3 Požadována angličtina nebo francouzština na úrovni B2.

4 Nutná jistá znalost francouzštiny (např. A2-B1).

5 Jde o mimořádnou nabídku – partnerská strana nabízí pravděpodobnou možnost ubytování zdarma na koleji za podmínky, že čeští stážisté povedou kromě kurzu češtiny (viz dále) anglickou konverzaci (ideálně aspoň úroveň B2) s dalšími studenty na koleji. Výuka češtiny – pravděpodobně pro mírně pokročilé (1x týdně 90 min. na stážistu), případně další kurz pro úplné začátečníky, pokud bude zájem. Výuka probíhá na kampusu v Sorii (fakulta překladatelství a tlumočnictví). Bližší informace může podat dr. Petra Vavroušová (petra.vavrousova[at]ff.cuni.cz) z ÚTRL, která byla ve Valladolidu v r. 2014, a další kolegyně (emailové kontakty na vyžádání u R. Dittmanna), kt. tam stážovaly v dalších semestrech. Jistá znalost španělštiny je výhodou.

6 Je vhodná nějaká znalost španělštiny, např. B1, u české školy v Madridu je požadována aspoň A1.

7 Je vhodná minimální znalost chorvatštiny.

Poznámka: Ve většině destinací jsou našim stážistům ochotni pomoci s hledáním ubytování (doporučení, kontakty), bližší informace u R. Dittmanna.

Informace k praktickým stážím Erasmus+ naleznete zde: http://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-prakticke-staze/. Praktická stáž Erasmus+ (= Student Mobility Traineeships) je obdoba známých studijních pobytů Erasmus+. Možnost absolvovat stáž se týká všech studentů ÚČJTK. Na rozdíl od studijních pobytů se student při stáži neúčastní výuky, nýbrž pracuje v oboru, který studuje. Stáž je možné realizovat nejen na univerzitě, ale i v jakékoli soukromé firmě či organizaci (vždy se však musí týkat studijního oboru). Oproti studijním pobytům je praktická stáž dotována vyšším stipendiem (měsíčně vždy o 100 eur víc pro danou skupinu zemí, tj. 400/500/600 eur za měsíc). FF UK nezajišťuje ubytování ani dopravu a finančně podporuje stáže v délce 2–5 měsíců. V případě výběrového řízení na ÚČJTK bývá obvyklé, že se stáž zhruba kryje se semestrem, v některých případech je to preferováno zahraniční partnerskou stranou, ale záleží na domluvě se zahr. partnery.

Kvalifikační podmínky UK pro praktické stáže Erasmus+

 1. Účastnit se může každý student, který je zapsán do akreditovaného bc., mgr. nebo doktorandského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na UK (nesmí mít splněn a uzavřen studijní plán).
 2. Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.
 3. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia. 4.
 4. Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit praktická stáž, studijní pobyt nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu mohou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.
 5. U pětiletých mgr. oborů je celkové penzum 24 měsíců. 6. FF UK standardně podpoří stáže do délky 5 měsíců.

Kritéria výběrového řízení na ÚČJTK FF UK jsou konzultována s partnerskou stranou v zahraničí (Vaše materiály jí mohou být přeposlány, přihlášením do konkurzu s tím udělujete souhlas) a jsou tato:

 1. motivační dopis (uveďte i dosavadní zkušenosti s výukou)
 2. výhodou reference o dosavadních pedagogických zkušenostech studenta (např. z výuky v jazykové agentuře apod.), případně hodnocení od mentora domácí praxe
 3. ročník studia (vyšší ročník = větší šance)
 4. absolvování pedagogické praxe doma (větší počet = výhoda; v obou školách v Londýně je explicitně vyžadována ochota pracovat i s předškolními dětmi)
 5. znalost jazyka (pokročilejší = výhoda) a doklad nebo čestné prohlášení o ní; studijní výsledky na ÚČJTK (výpis známek)
 6. životopis (nezapomeňte uvést kontaktní údaje, zejm. email; studijní kombinace, rok studia + zda jde o prvovýjezd)

Výběrové řízení na ÚČJTK proběhne distančně na základě předložených materiálů. Pokud uspějete u výběrového řízení na ÚČJTK, máte právo vyjet. Stipendium na studijní pobyty programu Erasmus+ není nárokové. Výše stipendií je závislá na možnostech FF UK (počet přihlášených studentů na FF UK, destinace apod.), ale dosud bývá pokryta veškerá poptávka.

Přihlášky do konkurzu posílejte nejpozději do 5. 6. 2020 do 17:00 na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz. Zároveň s tím se přihlaste do on-line aplikace, kterou najdete na stránkách https://is.cuni.cz/webapps/.