Online burza nápadů pro české školy v USA a Kanadě 2020

Během posledního květnového víkendu se prostřednictvím video-konferenční platformy Zoom uskutečnila (první) on-line burza nápadů českých škol v USA a Kanadě. Burza měla být původně součástí 9. výroční konference Českých škol v Americe, plánované na týž termín v Chapel Hill v Severní Karolíně. Podnět uspořádat online konferenci vznesla zakladatelka a ředitelka české školy v Calgary Yvea Zaels již před 5 lety a v souvislosti s pandemií myšlenku aktualizovala znovu letos na jaře. Burzu pak spolu s Martou McCabe, Ph.D., zakladatelkou a ředitelkou české a slovenské školy v Severní Karolíně, zorganizovaly na vysoké profesionální úrovni. Burzy se zúčastnila také představitelka webu Českých škol v Americe a organizátorka jejich konferencí Mgr. Klára Moldová, víceprezidentka české školy TGM v Chicagu a bývalá studentka ÚČTJK. Burza se jako velmi cenná a podnětná příležitost ke sdílení důležitých informací i k vzájemné komunikaci mezi školami osvědčila i ve formě on-line.

Na burzu se zaregistrovalo 140 účastníků, většinu tvořili zástupci českých škol v USA a Kanadě a představitelé dalších organizací a institucí, např. českých škol v Evropě, nadnárodních krajanských projektů, organizací zabývajících se vzděláváním Čechů v zahraničí, učitelů češtiny na amerických a českých univerzitách apod. Příležitost zapojit se a seznámit účastníky s aktivitami ÚČJTK a FF UK souvisejícími s výukou češtiny v zahraničí měli ve svých vystoupeních doc. Ivana Bozděchová a dr. Robert Dittmann. Informovali o dlouhodobější spolupráci s českými školami v Evropě, o učitelských programech češtiny a o výuce češtiny jako cizího jazyka, o vysílání studentů na praktické stáže do Českých center apod. Jako aktuální a perspektivní se v současné době jeví pokračování spolupráce s českou školou TGM v Chicagu (v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 tam studentky ÚČJTK učily češtinu v kurzech letní školy), a to i v souvislosti se znovuzahájením výuky češtiny na Chicagské univerzitě od podzimu 2020. Spolupráce s touto univerzitou by měla dále zahrnout pomoc při organizování či katalogizování archivu Čechů a Slováků v cizině, uloženém v jedné z knihoven Chicagské univerzity. Pokračovat by měla také spolupráce s českou školou v Calgary, kde v tomto semestru poprvé absolvuje praktickou stáž studentka ÚČJTK.

Odkazy na prezentace z burzy i natočené záznamy z jejího průběhu budou k dispozici na webu Českých škol v Americe: http://www.czechschoolsamerica.org.