Výběrové řízení – praktická stáž na České škole bez hranic v Paříži

ÚČJTK vypisuje výběrové řízení na praktickou stáž Erasmus+ (jedno volné místo) v zimním semestru 2021/2022 v České škole bez hranic Paříž. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021, 12:00 (podklady k výběrovému řízení pošlete na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz a zároveň se přihlaste do Webové aplikace FF UK na adrese https://is.cuni.cz/webapps. Preferovaná délka stáže: 5 měsíců, od začátku září. Uchazeč nominovaný přes ÚČJTK projde vzhledem k velkému počtu uchazečů z českých univerzit ještě výběrem organizovaným Českou školou bez hranic v Paříži. Vzhledem ke koronavirové situaci důrazně doporučujeme nominantům neobjednávat nic (letenky, jízdenky, ubytování) bez možnosti storna. Požadavky k výběrovému řízení: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-prakticke-staze/.