12. 5. 2021 (rektorský den) se výuka v ÚČJTK plošně neruší. V případě, že má student v úmyslu v tento den vykonávat nějakou sportovní aktivitu, nechť tuto skutečnost nahlásí vedoucímu semináře a bude omluven.