Studenty se zájmem o didakticky zaměřené předměty upozorňujeme na možnost zapsat si tyto kurzy: Aktivizační metody ve výuce (ADE110079), Vocabulary in ELT (AAA500184), Digitální technologie ve výuce cizích jazyků (AVES00963). Studenti, kteří budou chtít tyto kurzy zařadit do skupin PVP, nechť kontaktují tajemníka ústavu. Rovněž si je možné jako PVP zapisovat kurz Vybrané kapitoly z české gramatiky (NPFL121) vyučovaný na ÚFAL MFF UK.