Kurz v rámci celoživotního vzdělávání: Vyučování češtiny jako druhého jazyka

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakuty UK nabízí zdarma kurz Vyučování češtiny jako druhého jazyka akreditovaný v rámci DVPP MŠMT. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům (učitelům češtiny) ze základních a středních škol na území hlavního města Prahy.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit účastníkům specifika výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, seznámit je s legislativním rámcem a možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách a představit metodiku výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně stanovit cíl kurzu, vybrat vhodné didaktické materiály a metody tak, aby komplexně rozvíjel komunikační kompetenci žáka. Bude také rozumět pespektivě nerodilého mluvčího, který si češtinu osvojuje jako cizí/druhý jazyk.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na tato témata:

 • Čeština jako cizí/druhý jazyk
 • Analýza potřeb žáka, jazyková diagnostika
 • Sociokulturní specifika
 • Plánování výuky
 • Práce s žáky bez zprostředkujícího jazyka
 • Řečové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) a jejich rozvoj
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Evropské jazykové portfolio
 • Výukové materiály
 • Technologie ve vyučování
 • Jazykové korpusy ve vyučování a sebevzdělávání
 • Gramatika ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka
 •  Hodnocení, sebehodnocení, testování

Registrace

Kurz se skládá ze 40 hodin výuky a 20 hodin praxe

Kurz bude realizován od října 2021 do prosince 2021 vždy v pátek odpoledne, praxe probíhá přímo v kmenové škole účastníka (v případě zájmu je možné absolvovat praxi na jiné škole). Pro registraci do kurzu není podmínkou předchozí zkušenost s výukou češtiny jako druhého/cizího jazyka. Po ukončení kurzu účastníci obdrží certifikát Univerzity Karlovy.

Kurz se bude konat v těchto termínech: 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. 2021.

Každé setkání bude rozděleno do tří vyučovacích bloků, časový harmonogram bude vždy tentýž:

14.00–14.30 Přivítání účastníků, diskuze témat z předchozího setkání
14.30–16.00 Blok 1
16.00–16.15 Přestávka
16.15–17.45 Blok 2
17.45–18.00 Přestávka
18.00–19.30 Blok 3

Kurz je pro účastníky zdarma. Registrační formulář najdete zde.

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

katerina.sormova@ff.cuni.cz

Tel. 604 316 808

Rádi zodpovíme veškeré vaše otázky!