Praktická stáž Erasmus+ v rumunském Banátu

ÚČJTK FF UK vypisuje výběrové řízení na Erasmus+ praktickou stáž v rumunském Banátu, a to na obsazení ČTYŘ MÍST na letní semestr (únor 2022 až červen 2022). Stážisté budou pracovat ve vesnicích Svatá Helena + Gerník (2 místa) a Eibentál (2 místa) a budou intenzivně pomáhat tamním učitelům češtiny vyslaným Domem zahraniční spolupráce. Stážisté budou vykonávat praktickou stáž pod Demokratickým svazem Slováků a Čechů v Rumunsku, budou v kontaktu s Člověkem v tísni.

Náplň stáže: pomoc českému učiteli na místě, tvorba výukových materiálů, organizace mimoškolních aktivit, hledání zajímavých zdrojů pro bilingvní děti, vlastní aktivity v rámci školy, administrativní pkony související s chodem školy, pomocná výuka (1. a 2. stupeň, předškolní výuka, individuální výuka pro zájemce – logopedický nácvik), individuální doučování se zaměřením na rozšíření a zdokonalení české slovní zásoby, výpomoc v dramatickém kroužku – hudební, divadelní a výtvarná stránka, spolupráce na přípravě kulturních akcí školy, vlastní aktivity v rámci školy, pomoc při tvorbě školní knihovny, pomoc při propagaci školy. Úvazek 39 hod./týden.

Stipendium Erasmus+ do Rumunska činí 600 eur/měsíc (pokrývá ubytování, cestovní náklady atd.). Krajané ochotně pomůžou s ubytováním v českých vesnicích.

Požadavky pro výběrové řízení: motivační dopis, životopis (dosavadní zkušenosti s výukou češtiny, výhodou zkušenost s výukou dětí) – budou přeposlány i zahraničnímu partnerovi. Nutným předpokladem je schopnost pracovat v civilizačně omezenějších podmínkách (vesnický život se zvířaty, suchý záchod, obtížnější přístup k lékařské péči), důležitá je komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, kreativita, vlastní iniciativa, pozitivní přístup k práci a dětem, schopnost adaptace, improvizace, schopnost týmové práce, organizační schopnosti, znalost práce s počítačem a internetem, očekává se pomoc při tvorbě krajanských časopisů a webových stránek. Výhodou uchazeče bude logopedické zaměření, zájem o hudební, výtvarný a dramatický obor. Jako nadstavbová aktivita se nabízí jazykový výzkum v komunitě a spolupráce na vznikajícím Korpusu banátské češtiny (ÚČNK FF UK) a na Archivu nahrávek zahraniční češtiny na ÚČJTK FF UK (ve spolupráci s ÚČNK FF UK).

Dokumenty pro výběrové řízení pošlete na robert.dittmann@ff.cuni.cz nejpozději do 24. 11. 2021 do 20:00.

Obecné informace k praktickým stážím Erasmus+: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/prakticke-staze-erasmus/. Uznané předměty na ÚČJTK a další pokyny: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-prakticke-staze/.

V pátek 19. 11. 2021 v 18:00 se uskuteční na Zoomu setkání s českou učitelkou v Banátu K. Jíchovou a naší současnou stážistkou v Gerníku a Sv. Heleně K. Žádníkovou (ÚČJTK), kde bude možné se zeptat na všechny detaily. Pokud máte zájem se setkání zúčastnit, napište na robert.dittmann@ff.cuni.cz a obdržíte link.