[Aktualizováno] Aktuální informace k výuce pro studenty ÚČJTK a ÚČLK

[Aktualizace 12. 12. 2021] FF UK přechází zpět na prezenční formu výuky. Podrobnosti najdete zde.

[Aktualizace 24. 11. 2021] Od pondělí 29. 11. bude veškerá výuka (s výjimkou předmětů Lingvistická praxe a Praxe souvislá) probíhat distančně. Do pátku 26. 11. budou studenti svými vyučujícími informováni, na jaké platformě bude online výuka probíhat.

Milé kolegyně, milí kolegové, v návaznosti na včerejší e-mail od paní proděkanky Pazlarové o organizaci výuky na FF bychom Vás rády za vedení ÚČJTK a ÚČLK informovaly o společném postupu našich ústavů:

  1. V týdnu od 22. do 26. 11. budou naše kurzy vyučovány prezenčně. Prosíme vás o zodpovědný přístup; pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s nakaženou osobou, využijte možnosti připojit se k výuce online prostřednictvím platformy, o které vás bude informovat váš vyučující, link dostanete e-mailem a bude k dispozici také v Moodlu vašeho kurzu. Tato hybridní možnost zapojení do výuky není plnohodnotnou online výukou, ale možností, jak zvýšit pravděpodobnost, že setrváme i v dalších týdnech u prezenční výuky. 
  2. Děkujeme vám za dodržování všech opatření. Na chodbách fakulty i v učebnách během výuky prosíme i nadále noste respirátor.  
  3. Pokud ještě nejste očkováni, zvažte prosím tuto možnost, případně také možnost pravidelného testování 
  4. Pokud by se vzhledem k pandemii vyskytly nějaké obtíže s organizací vašeho studia, neváhejte se obrátit na vedení našich ústavů i na našeho pana sekretáře. Pokusíme se vám vycházet maximálně vstříc. 
  5. Prosíme vás, abyste počítali s tím, že se situace může měnit. Sledujte své e-maily; pokud dojde k nějakým změnám, budeme vás neprodleně informovat. V pátek 26. 11. od nás dostanete aktualizaci organizačních informací. 

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví 

Kateřina Šormová, ředitelka ÚČJTK
Libuše Heczková, ředitelka ÚČLK