Praktická stáž Erasmus+ v České škole v Saint-Germain-en-Laye (Francie) v akademickém roce 2022/23

Zaměření: výuka předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, dále částečně na prvouku, drobné administrativní práce

Termín stáže: září 2022 ‒ leden 2023, únor 2023 ‒ červen 2023

Úvazek: 35 hodin týdně

Náplň stáže: Pedagogická činnost: aktivní pomoc hlavnímu učiteli a příprava výuky, pomoc žákům při vyhotovování určitých úkolů, samostatná práce s menší skupinou dětí/žáků. Dle potřeby příprava učebny a výukového materiálu. Stážista povede hodiny výuky pod vedením hlavního učitele, který poskytne zpětné hodnocení k práci stážisty. Účast na schůzích učitelů ohledně náplně výuky, výsledků a pokrocích žáků. Aktivní účast na přípravě materiálů a programu mimoškolních akcí, např. čtenářský kroužek Celé Česko čte dětem, kreativní workshopy, akce spojené s českými tradicemi. Administrativní činnost: Úprava a aktualizace facebookové a internetové stránky, záznam probíraného učiva, účast na přípravě časově tematického plánu, aktualizace žákovské databáze, práce v knihovně, evidence knižního fondu, obecné administrativní práce spojené s vedením a reklamou školy krajanského spolku.

Požadavky:

  • student/-ka Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro základní školy (ideálně pro první stupeň), Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  • zájem o práci s dětmi a kladný vztah k české kultuře
  • základy francouzského jazyka
  • komunikativnost, organizační schopnosti a základní znalost práce na počítači
  • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce

Nabízíme:

  • praxi v práci s bilingvními dětmi
  • získání zkušeností s chodem dobrovolnické organizace
  • možnost uplatnění vlastních nápadů na kulturní a vzdělávací aktivity
  • příspěvek na dopravu
  • pomoc s hledáním ubytování

Informace o krajanském spolku AEFT SGL: Česká škola v Saint-Germain-en-Laye (20 km od Paříže) navazuje na dlouhou tradici kulturní a vzdělávací spolupráce mezi ČR a Francií. Zatímco v Dijonu funguje dodnes chlapecké gymnázium a v Nîmes dívčí sekce pro české středoškolské studenty, v Saint-Germain-en-Laye fungovala do roku 1973 česká dívčí sekce francouzského lycea. Krajanský spolek Association pour l’Enseignement franco-tchèque de Saint-Germain-en-Laye (zkráceně AEFT SGL) byl založen v roce 2018 ve městě Saint-Germain-en-Laye ve Francii. Jde o dobrovolnický spolek, který nabízí v okolí města Saint-Germain-en-Laye podporu při vzdělávání dětí v českém jazyce. Krajanský spolek je registrován na Českém velvyslanectví v Paříži. Kromě činností usilujících o uchování českého kulturního dědictví u dětí z českých či bilingvních rodin krajanský spolek pořádá akce, na kterých seznamuje s českou kulturou i jiné místní komunity. Hlavním programem krajanského spolku je vedení české školy, která dětem od dvou let nabízí vzdělání v českém jazyce a reáliích. Na organizaci se podílí tým dobrovolníků z řad rodičů nebo členů. Kontakt: aeftsgl@gmail.com.

Zájemci nechť se hlásí Erasmus+ koordinátorovi ÚČJTK Robertu Dittmannovi (robert.dittmann@ff.cuni.cz), ideálně do konce března 2022.