Proběhl kurz pro uchazeče „Jak na bohemistiku 2022“

V pěti sobotních blocích od 5. 3. do 2. 4. 2022 proběhl kurz pro zájemce o bakalářské studium s názvem Jak na bohemistiku. V celkem 15 kurzech se účastníci seznámili se základními jazykovědnými a literárněvědnými disciplínami, dostali podrobné informace k přijímacímu testu a tipy na rozšiřující literaturu k jednotlivým tématům. Alespoň tří z pěti sobotních setkání se zúčastnilo 49 studentů.

Fotografie z přednášky doc. Václava Vaňka o literatuře 1. poloviny 20. století (jejich autorkou je Mgr. Kateřina Zajíčková):