Vypsán blokový seminář Česká nářečí na Ukrajině

Dodatečně vypisujeme blokový seminář Česká nářečí na Ukrajině, který se uskuteční v termínu 23.–25. 5. 2022 (vždy 9:10–12:20 v m. č. 409). Seminář povede doc. Sergej Skorvid (Ruská státní humanitní univerzita v Moskvě). Sylabus kurzu je dostupný v SIS. Zájemci o absolvování kurzu nechť se hlásí dr. Dittmannovi (robert.dittmann@ff.cuni.cz) e-mailem do čtvrtka 19. 5. 2022 do 20:00 (v e-mailu prosím uveďte své univerzitní číslo osoby, abychom mohli zajistit dodatečné zapsání do kurzu v informačním systému).