Konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK ve zkouškovém období

Zveřejňujeme konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK ve zkouškovém období (v květnu a červnu).