Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 – pracovní nabídka pro studenty

Univerzita Karlova plánuje zapojit se do výzvy MŠMT Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Nabízíme studentům možnost účastnit se jako vedoucí či lektoři letních příměstských kempů, které budou probíhat v měsících červenci a srpnu 2022 ve spolupráci 5 fakult Univerzity Karlovy: FF, FTVS, MFF, PedF a PřF.

Lektorné je stanoveno na 4 000 Kč (účast na 1 kempu á 20 h, případně poměrná část) formou DPP či stipendia. Bude možnost lektorování uznat jako typ praxe ve studijním plánu, vždy po dohodě s příslušným fakultním didaktikem.

Kempy budou zaměřeny na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření slovní zásoby skrze volnočasové aktivity pro věkovou skupinu 6–15 let. Konat se budou v těchto lokalitách: budova PedF (Praha 1, M. Rettigové 4), areál FTVS (Praha 6, José Martího 269/31), dále dle možností jednotlivých fakult.

 

Přihlašovací formulář pro studenty – lektory

 

Formulář obsahuje potřebné informace, včetně kontaktu na MgA. Michaelu Kuříkovou michaela.kurikova@pedf.cuni.cz (+420 607 748 845), koordinátorku, pro případné dotazy. Termín zaslání přihlášek je 31. 5. 2022.