Komise pro bakalářské a státní závěrečné zkoušky – červen 2022