Vyšla antologie ázerbájdžánských povídek v češtině „Sari gelin“ (editorky Ivana Bozděchová a Klára Choulíková)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace se dlouhodobě podílí na podpoře výuky českého jazyka a na šíření české kultury v Ázerbájdžánské republice. Především doc. Bozděchová opakovaně v letech 2015, 2016, 2018 a 2019 učila češtinu na Bakuské slovanské univerzitě. V roce 2018 byl projekt návrhu projektu ÚČJTK na podporu studentské a pedagogické mobility s BSU v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ Kreditová mobilita vyhodnocen jako úspěšný, a tak se uskutečnily výměnné výukové pobyty pedagogů a studijní semestrální pobyty studentů obou univerzit.

Na jaře 2022, pět let po zrození myšlenky při jednom z pobytů doc. Bozděchové v Baku, se podařilo realizovat další projekt – vydání antologie ázerbájdžánských povídek v češtině: Sari gelin, Karolinum 2022, 356 stran. Antologii uspořádaly doc. Ivana Bozděchová, CSc. a Mgr. Klára Choulíková, povídky z ázerbájdžánských originálů přeložila Šebnem Asadová, původní studii o ázerbájdžánské literatuře napsala PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. Ve Vlasteneckém sále Karolina antologii ve středu 25. května 2022 slavnostně prezentovali prorektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Jeho Excelence Adish Mammadov, velvyslanec Ázerbájdžánské republiky, a Mgr. Petr Való, ředitel nakladatelství Karolinum. Blíže viz: https://www.ff.cuni.cz/2022/05/antologie-povidek-z-azerbajdzanu-kterou-pripravily-odbornice-z-ff-uk-byla-slavnostne-predstavena-karolinu/.

Antologie Sari gelin reaguje na dosavadní absenci ázerbájdžánské literatury na českém knižním trhu, a to cestou překladů originálů. Ukázky ázerbájdžánské prozaické tvorby přeložené do češtiny přímo z azerbajdžánštiny u nás dosud publikovali jen dva čeští turkologové: Zdenka Veselá uvedla krátkou povídku Dželila Memmedguluzadeho v časopise Nový orient v roce 1959[1] a Tomáš Laně v krátké návaznosti za sebou v letech 2008 a 2009 satirické vyprávění Ztráta osla od téhož autora a povídkový soubor Mír Dželála Pašajeva Lež má krátké nohy a jiné povídky.[2] Jako celek chce antologie inspirovat k dalším průzkumům bohatého a českému čtenáři dosud téměř neznámého literárního světa. Bezprostřední inspiraci nabízí krátká ukázka z titulní povídky Sari gelin včetně stejnojmenné písně: https://www.youtube.com/watch?v=YAPgopQXLxo.

Ivana Bozděchová

[1] Mehmedguluzáde, Dželíl: Poštovní schránka. Nový Orient. roč. 14, č. 2, 1959, s. 35–37. Z ázerbájdžánštiny přeložila Zdenka Veselá.

[2] Mammedguluzade, Džalil: Ztráta osla. Praha: Mezera, 2008; Pašajev, Mir Džalal: Lež má krátké nohy a jiné povídky. Praha: Mezera, 2009. Z ázerbájdžánštiny přeložil Tomáš Laně.