Seznamovací kurz pro studenty bohemistiky

Studentský spolek WeFFUK pořádá ve dnech 12. 9. – 15. 9. 2022 seznamovací kurz pro studenty-bohemisty nastupující do prvního ročníku (ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2022 také kurz pro stávající studenty – zkušené bohemisty), a to v Doksech – Starých Splavech u Máchova jezera. Podrobnější informace najdete zde.