Kurz celoživotního vzdělávání „Vyučování češtiny jako druhého jazyka“

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakuty Univerzity Karlovy nabízí kurz akreditovaný v rámci DVPP MŠMT. Kurz je určen učitelům češtiny ze základních a středních škol.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit účastníkům specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, seznámit je s legislativním rámcem a možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách a představit metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně stanovit cíl výuky, vybrat vhodné didaktické materiály a postupy tak, aby komplexně rozvíjel komunikační kompetenci žáka. Bude také hlouběji rozumět pespektivě nerodilého mluvčího, který si češtinu osvojuje jako druhý jazyk.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na tato témata:

 • Čeština jako druhý jazyk
 • Analýza potřeb žáka, jazyková diagnostika
 • Sociokulturní specifika
 • Plánování výuky
 • Práce s žáky bez zprostředkujícího jazyka
 • Jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) a jejich rozvoj
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Gramatika ve výuce češtiny jako druhého jazyka
 • Výukové materiály
 • Evropské jazykové portfolio
 • Technologie ve vyučování
 • Práce s korpusy ve vyučování a sebevzdělávání
 • Hodnocení, sebehodnocení, testování

Podmínky a registrace

Kurz se skládá ze 40 vyučovacích hodin školení formou workshopů a 20 hodin praxe. Školení probíhá od října 2022 do prosince 2022 vždy v  pátek odpoledne, a to 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12. Praxi účastníci vykonávají ve své kmenové škole, v případě zájmu ji lze absolvovat i na jiném pracovišti. Pro registraci do kurzu není podmínkou předchozí zkušenost s výukou češtiny jako druhého jazyka. Celková cena kurzu je 6 990 Kč. Pro účastníky působící na pražských školách je kurz díky grantové podpoře zdarma.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. (jarmila.valkova@ff.cuni.cz).

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.