27. česko-polská meziuniverzitní konference 2022

Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská.
Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna

6. a 7. října 2022, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Pořádající pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Lingvistická sekce

(hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost 423 – 4. patro)

 

Čtvrtek 6. října 2022 (8:45–17:00)

Slavnostní zahájení konference (8:45)

Blok 1: Já – ty, my – oni v jazyce (9:00–10:30)

Krystyna Waszakowa: Kreatywność językowa jako sposób budowania lub burzenia relacji między nadawcą („ja“) a odbiorcą („ty“) w zdarzeniu użycia językowego.

Jiří Rejzek: My a oni: praslovanské *tjudjь ‘cizí’

Marta Falkowska: Czułość we współczesnej polszczyźnie

Přestávka na kávu (10:30–11:00)

Blok 2: Já – ty, my – oni v diskurzu (11:00–12:30)

Dagmara Banasiak: Komizm w służbie dezaprobaty. Ośmieszanie jako świadomy sposób językowego konstruowania relacji my – oni na przykładzie polskich neologizmów nazywających szczepionkę przeciwko COVID-19

Lucie Saicová Římalová: My, oni a místa, kde žijeme: metaforická procházka Dejvicemi

Kamila Homolková: Jak se mluví o lidech a s lidmi s kochleárním implantátem

Přestávka na oběd (12:30–13:30)

Blok 3: Metaforické a metonymické konceptualizace prožitků a stavů (13:30–15:00)

Agnieszka Mikołajczuk: Z problemów badań ilościowo-jakościowych nad metaforyczno-metonimiczną konceptualizacją uczuć w języku (na przykładzie ZŁOŚCI w polszczyźnie)

Marta Chojnacka-Kuraś: Choroba jako kategoria prototypowa

Łukasz Wnuk: Miejsce wyrażeń o charakterze metonimicznym we współczesnej polszczyźnie

Přestávka na kávu (15:00–15:30)

Blok 4: Klíčové pojmy Václava Havla (15:30–17:00)

Irena Vaňková: Nástraha, zkouška, lest a test. Jazyk jako klíčový pojem (nejen) v esejistice Václava Havla

Filip Novák: Pojem „rituál“ a jeho uplatnění v Moci bezmocných a Zahradní slavnosti Václava Havla

Václav Skořepa: Pojem „společenství“ v politickém myšlení Václava Havla

Konec jednání lingvistické sekce (17:00)

  

Pátek 7. října 2022 (9:00–11:30)

Setkání členů jazykovědné a literárněvědné sekce s vedením FF UK (9:00)

Humor v komunikaci

Ondřej Vinš: Humor jako mezilidský a mezikulturní tmel, nebo jablko sváru? (10:00–10:30)

Zuzana Hájková – Kateřina Jiráková – Hana Trsková – Veronika Vinklátová: Vtipy Neslyšících (10:30–11:00)

Diskuse (11:00–11:30)

Debata o další spolupráci českých a polských lingvistů (11:30–12:30)

 

Referáty jsou plánovány na 30 minut, z toho 20 minut na samo vystoupení a 10 minut na diskusi. Je na každém referujícím, jak svých 30 minut využije.