Ve čtvrtek 13. 10. od 9:00 proběhne informační schůzka k pedagogickým praxím pro studenty učitelských oborů český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.) a učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.). Uskuteční se online na platformě MS Teams.