Radek Šimík jmenován docentem pro obor český jazyk

V červnu tohoto roku proběhlo habilitační řízení kolegy Radka Šimíka před vědeckou radou FF UK, kde pronesl přednášku Zdvojení věty ve vyjádření irelevantní okolnosti. Téma posuzované habilitační práce bylo Studies in Information Structure and Reference. Návrh na jmenování byl vědeckou radou schválen (počtem hlasů 31/0/1) a postoupen rektorátu UK, který kolegu Šimíka k 1. 10. 2022 jmenoval docentem pro obor český jazyk.

S kolegou Šimíkem u příležitosti jmenování docentem vyšel rozhovor na webu FF UK.