Cena Neuron 2022 pro Anežku Kuzmičovou

Anežka Kuzmičová získala Cenu Neuron 2022 pro nadějné vědce v oblasti společenských věd. Cena je udělována za dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce a je spojena s osobní finanční prémií. Kolegyně Kuzmičová cenu získala za svůj výzkum čtenářských schopností a prožitků.

Rozhovor s A. Kuzmičovou na webu Nadace Neuron