Dva nové projekty podpořené Grantovou agenturou České republiky

V soutěži Grantové agentury České republiky byly podpořeny dva projekty našich kolegů: Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu Jamese Branda a Dětská nonfikce o přírodě jako nástroj imaginace (WONDER) Anežky Kuzmičové.

Projekt Jamese Branda si klade otázku, jak jsou lexémy reprezentovány v myslích uživatelů češtiny. Využita budou jednak korpusová data, jednak data získaná od participantů z různých věkových skupin. Na jejich základě budou stanoveny sémantické charakteristiky slov a bude popsáno, jaké proměnné ovlivňují zpracovávání slov v mysli.

Projekt Anežky Kuzmičové se zaměří na dětskou nonfikci s uměleckými rysy a bude zkoumat, jak tento typ literatury ovlivňuje dětskou imaginaci. Součástí projektu bude multimodální analýza současné české dětské nonfikce o přírodě, výzkum dětské recepce těchto textů metodou ohniskových skupin a lingvistická analýza získaných dat.

Oběma kolegům srdečně gratulujeme!