Zveřejněn program přednášek Jazykovědného sdružení a Kruhu přátel českého jazyka