Knižní novinka

Absolventce doktorského studia v ÚČJTK a v současnosti pracovnici Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK Kamile Homolkové vyšla v Nakladatelství Karolinum knižní verze její disertační práce.

Anotace: Osvojování jazyka a komunikace dítětem s Downovým syndromem bylo na poli české lingvistiky tématem dosud opomíjeným. Autorka s využitím nejnovějších poznatků o osvojování jazyka dětmi s typickým i netypickým vývojem popisuje specifika v budování jazykové a komunikační kompetence dětí s touto diagnózou. Ojedinělou součástí publikace je výzkum raného komunikačního chování chlapce vyrůstajícího v česko-německém jazykovém prostředí, na jehož základě autorka probírá osvědčené metody k rozvoji komunikace a porozumění. Monografie má také silný přesah etický.