Ivana Bozděchová pracovně na Jagellonské univerzitě v Krakově

Na pozvání Ústavu slovanské filologie Filologické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově a v rámci meziuniverzitní dohody o spolupráci Univerzity Karlovy s touto polskou univerzitou navštívila doc. Bozděchová v dubnu 2023 tamní Katedru české a lužické filologie. Ve středu 19. 4. 2023 přednesla pro její studenty českého jazyka přednášku na téma Aktuální tendence v české slovotvorbě – o nových názvech osob. Po přednášce se setkala s vedením katedry a diskutovala o výuce češtiny, o polském a českém školství obecně a zejména o konkrétních podnětech a možnostech budoucí spolupráce mezi Katedru české a lužické filologie, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu bohemistických studií FF UK, tedy mezi bohemistickými pracovišti dvou nejstarších univerzit ve střední Evropě (Jagellonská univerzita byla založena o pouhých 16 let později než Univerzita Karlova, v r. 1364). Podnětného pracovního setkání se zúčastnily zástupkyně ředitele katedry dr. Dorota Bielec, vědecká pracovnice, a lektorka Mgr. et Mgr. Jitka Bieleń, Ph.D., a Mgr. Lenka Vávrová, současná lektorka češtiny, která v Krakově působí v rámci vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Slavistika existuje na Jagellonské univerzitě od roku 1818, po skončení 2. světové války zde začal fungovat lektorát českého jazyka a pouze bohemistika pak od 60. let 20. století. Čeština se vyučuje v bakalářském i magisterském studijním programu. Obvykle ji studuje cca 50 studentů; někteří z nich se účastní Letní školy slovanských studií v Praze nebo semestrálních pobytů v Ústavu bohemistických studií nebo Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK (a také na dalších českých univerzitách – aktuálně v Brně, Olomouci, Ostravě a v Českých Budějovicích).

Ve dnech 20.–22. dubna 2023 se pak doc. Bozděchová zúčastnila prestižní mezinárodní konference April Conference Fifteen: Humanity / Humanities zorganizované Katedrou anglické filologie Filologické fakulty Jagellonské univerzity; konference probíhala ve 13 tematických oblastech (blíže viz https://april.confer.uj.edu.pl). Doc. Bozděchová vystoupila v panelu Language Spread and Language Contact: English in the Communication of the Modern Era s příspěvkem na téma Invisible False Anglicisms (identified and exemplified in Czech); na jeho přípravě se autorsky spolupodílela s prof. Alešem Klégrem. V panelu zazněly převážně příspěvky členů odborné mezinárodní sítě GLAD (Global Anglicism Database Network, viz https://www.nhh.no/en/research-centres/global-anglicism-database-network/), ve které Českou republiku (a češtinu) zastupuje I. Bozděchová, A. Klégr a D. Svobodová. GLAD si klade za cíl sdílet a porovnávat strategie a zdroje pro podporu spolupráce mezi lingvisty zabývajícími se jazykovou a kulturní anglicizací a je motivována současným rostoucím zájmem o vliv angličtiny na jiné jazyky.