Komise pro bakalářské a státní závěrečné zkoušky

Zveřejňujeme komise pro obhajoby bakalářských prací, bakalářské zkouškyobhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky.

V případě nesrovnalostí prosím kontaktujte tajemníka ústavu (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

[Aktualizace 25. 5.] Doplněna T. Málková (BZK – pouze literatura, 14. 6. 2023, m. č. 411, předsedkyně doc. Heczková). Časy zkoušení u programu Empirická a komparativní lingvistika prodlouženy z 30 minut na 45.

[Aktualizace 7. 6.] Škrtnuti studenti, kteří nesplnili podmínky pro konání BZK/SZZK (= nesplnili včas všechny atestace). U obhajob BP v ÚČJTK (m. č. 18) nahradil v komisi prof. Šebestu doc. Adam.

[Aktualizace 12. 6.] U BZK ve středu 14. 6. v m. č. 25 (pouze jazyková část BZK) nahradí doc. Bozděchovou v roli předsedy komise doc. Adam.