Komise pro BZK/SZZK

Zveřejňujeme komise pro obhajoby bakalářských prací, ústní část bakalářských zkoušekobhajoby diplomových prací a ústní část státních závěrečných zkoušek.

V případě nesrovnalostí prosím kontaktujte tajemníka ústavu (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

Změny:

  • [30. 5. 2024 V komisi pro učitelství češtiny jako cizího/druhého jazyka nahradila dr. Šormovou dr. Převrátilová.]
  • [6. 6. 2024 Předsedou pro obhajoby diplomových prací z oboru empirická a komparativní lingvistika bude namísto doc. Bozděchové prof. Mareš.]