Informace k průběhu studia

Převod předmětů v SIS ze skupiny volitelných do skupiny povinně volitelných předmětů

Ohledně převodu předmětů prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku, a to prostřednictvím e-mailu (ivan.kafka@ff.cuni.cz). V žádosti uveďte název a kód předmětu, obor a rok zahájení studia.

Návaznost atestací jazykové části bakalářského oboru ČJL

Úvodní jazykový seminář se zapisuje v 1. semestru studia, Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky v 1. a 2. semestru studia.Zápočet z Úvodního jazykového semináře je podmínkou ke skládání zkoušky z tohoto předmětu.

Předměty Seminář z lexikologie, Seminář z morfologie, Seminář ze syntaxe, Seminář ze stylistiky, Lexikologie a slovotvorba, Morfologie, Syntax, Stylistika a teorie textu si lze zapsat až po absolvování předmětu Úvodní jazykový seminář.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Informace k průběhu studia