Bakalářský/diplomový seminář

Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

Seminář se dělí na čtyři skupiny, skupina doc. Saicové Římalové je z kapacitních důvodů rozdělena na dvě:

  1. Skupina věnovaná stylu, textu, diskurzu, mediální komunikaci (garant prof. Mareš)
  2. Skupina věnovaná gramatice, lexikologii, slovotvorbě, psycholingvistice a sociolingvistice (garantka dr. Lehečková)
  3. Skupina věnovaná osvojování prvního i druhého jazyka, didaktice (garantka doc. Saicová Římalová)
  4. Skupina věnovaná diachronnímu výzkumu, dějinám češtiny a dialektologii (garant dr. Martínek)


Harmonogram setkání a rozdělení studentů do skupin


Skupina diskurz (prof. Mareš) – místnost č. 26

8. 3. 2018
22. 3. 2018
12. 4. 2018
26. 4. 2018
17. 5. 2018

Anežka Augustinová
Michaela Černá
Kateřina Hanušová
Michaela Janů
Ondřej Obergruber
Lucie Pojarová
Diana Šarmanová

Skupina gramatika (dr. Lehečková) – místnost č. 26

22. 2. 2018
15. 3. 2018
29. 3. 2018
19. 4. 2018
10. 5. 2018

Markéta Ceháková
Eliška Cutychová
Jarmila Ivasková
Eva Kobylková
Jaromír Kozák
Petra Prokopová
Nikola Reichmannová

Skupina didaktika a osvojování I (doc. Saicová Římalová)  – místnost č. 24

22. 2. 2018
15. 3. 2018
29. 3. 2018
19. 4. 2018
10. 5. 2018

Kateřina Brázdová
Aneta Bučková
Ngoc Anh Do
Vendula Jirková
Alena Jonášová
Kristýna Kolářová
Tereza Kopecká
Markéta Lisá

Skupina didaktika a osvojování II (doc. Saicová Římalová) – místnost č. 24

8. 3. 2018
22. 3. 2018
12. 4. 2018
26. 4. 2018
17. 5. 2018

Eliška Boumová
Dominika Doležalová
Šárka Lokajová
Iva Marková
Kristýna Matulová
Svetlana Namestnikova
Tereza Šoltésová
Barbora Votýpková
Magdalena Vlasáková
Ondřej Zezulák

Skupina diachronie (dr. Martínek) – místnost č. 22

8. 3. 2018
22. 3. 2018
12. 4. 2018
26. 4. 2018
17. 5. 2018

Ondřej Batka
Gabriela Brahová
Šárka Bukovská
Šárka Dohnalová
Klára Jelínková
Helena Kunertová
Anastasia Rozhkova

 

Zapisování kódů v SIS

 

Studenti jednooborového bakalářského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017) si v SIS zapisují předmět ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk v rámci PVP 3 Bakalářský seminář (pokud píší bakalářskou práci v ÚČJTK). Pokud chtějí bakalářský seminář navštěvovat i po absolvování tohoto předmětu, mohou si dále zapsat kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 6 Specializační semináře.

Dvouoboroví studenti bakalářského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017), pokud píší bakalářskou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat kód ABO500821 a poté ABO900900 (oba v rámci volitelných předmětů).

Studenti jednooborového bakalářského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně) si mohou zapsat kód ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk a poté ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (oba v rámci PVP 4 Jazykové semináře specializační).

Studenti dvouoborového bakalářského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně), pokud píší bakalářskou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat kód ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk a poté ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (první z nich v rámci PVP 3 Jazykový seminář specializační).

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si zapisují předmět ABO700708 v rámci PVP 1 Diplomový seminář. Pokud chtějí diplomový seminář navštěvovat i po absolvování toho předmětu, zapíší si dále kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 2 Jazykové a literární semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si zapisují předmět ABO700708 v rámci PVP 1 Diplomový seminář. Pokud chtějí diplomový seminář navštěvovat i po absolvování toho předmětu, zapíší si dále kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 2 Jazykové a literární semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si zapisují předmět ABO500654 Diplomový smeinář – jazyk v rámci PVP 21 Diplomový seminář. Pokud chtějí diplomový seminář navštěvovat i po absolvování toho předmětu, zapíší si dále kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 5 Jazykové a literární semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk (a poté případně ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II). Oba lze uznat v rámci skupiny PVP 1 Jazykové a literární semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium (od roku 2016/2017) si zapisují předmět ABO700708 Diplomový seminář (povinný předmět). Poté mohou v případě zájmu docházet na předmět ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium (do roku 2016/2017 včetně) si zapisují předmět ABO500654 Diplomový seminář (povinný předmět). Poté mohou v případě zájmu docházet na předmět ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti dvouborového navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium (do roku 2015/2016 včetně) si zapisují předmět ABO500654 Diplomový seminář (povinný předmět). Poté mohou v případě zájmu docházet na předmět ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Oborové povinně volitelné předměty.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Oborové povinně volitelné předměty.

Úvod > Studium > Bakalářský/diplomový seminář