Bakalářský/diplomový seminář

Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

V ZS 2018/2019 se seminář dělí na dvě skupiny: učitelskou (garant L. Saicová Římalová) a neučitelskou (garant J. Chromý). Učitelská skupina je pak z kapacitních důvodů rozdělena na dvě dílčí skupiny.

 

Zapisování kódů v SIS

 

Studenti jednooborového bakalářského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017) si v SIS zapisují předmět ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk v rámci PVP 3 Bakalářský seminář (pokud píší bakalářskou práci v ÚČJTK). Pokud chtějí bakalářský seminář navštěvovat i po absolvování tohoto předmětu, mohou si dále zapsat kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 6 Specializační semináře.

Dvouoboroví studenti bakalářského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017), pokud píší bakalářskou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat kód ABO500821 a poté ABO900900 (oba v rámci volitelných předmětů).

Studenti jednooborového bakalářského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně) si mohou zapsat kód ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk a poté ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (oba v rámci PVP 4 Jazykové semináře specializační).

Studenti dvouoborového bakalářského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně), pokud píší bakalářskou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat kód ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk a poté ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (první z nich v rámci PVP 3 Jazykový seminář specializační).

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si zapisují předmět ABO700708 v rámci PVP 1 Diplomový seminář. Pokud chtějí diplomový seminář navštěvovat i po absolvování toho předmětu, zapíší si dále kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 2 Jazykové a literární semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (od roku 2016/2017), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si zapisují předmět ABO700708 v rámci PVP 1 Diplomový seminář. Pokud chtějí diplomový seminář navštěvovat i po absolvování toho předmětu, zapíší si dále kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 2 Jazykové a literární semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si zapisují předmět ABO500654 Diplomový smeinář – jazyk v rámci PVP 21 Diplomový seminář. Pokud chtějí diplomový seminář navštěvovat i po absolvování toho předmětu, zapíší si dále kód ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 5 Jazykové a literární semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru český jazyk a literatura (do roku 2015/2016 včetně), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk (a poté případně ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II). Oba lze uznat v rámci skupiny PVP 1 Jazykové a literární semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium (od roku 2016/2017) si zapisují předmět ABO700708 Diplomový seminář (povinný předmět). Poté mohou v případě zájmu docházet na předmět ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium (do roku 2016/2017 včetně) si zapisují předmět ABO500654 Diplomový seminář (povinný předmět). Poté mohou v případě zájmu docházet na předmět ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti dvouborového navazujícího magisterského oboru český jazyk – specializační studium (do roku 2015/2016 včetně) si zapisují předmět ABO500654 Diplomový seminář (povinný předmět). Poté mohou v případě zájmu docházet na předmět ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II, který se uznává v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Jazykové semináře.

Studenti jednooborového navazujícího magisterského oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Oborové povinně volitelné předměty.

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (od roku 2012/2013), pokud píší diplomovou práci v ÚČJTK, si mohou zapsat předmět ABO700708 Diplomový seminář – jazyk, případně také ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II. Oba se uznávají v rámci skupiny PVP 1 Oborové povinně volitelné předměty.

Úvod > Studium > Bakalářský/diplomový seminář