Obhájené disertační práce (DKJ)

Disertační práce z oboru Didaktika konkrétního jazyka
obhájené od roku 2012

 

2012

Kostková Klára
Interkulturní komunikační kompetence. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka
školitel: doc. Píšová

2014

Bahenská Adéla
Překlad ve výuce odborné angličtiny pro nefilology
školitel: prof. Králová
Dvořák Petr
Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách
školitel: doc. Gillernová
Fejfarová Pavla
Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka
školitel: doc. Kasíková
Gráf Tomáš
Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English
školitel: prof. Klégr
Kučírková Lenka
Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu
školitel: doc. Mothejzíková
Machová Pavla
Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením
školitel: prof. Mánek
Prošková Alena
Francouzský jazyk v českém výukovém prostředí v letech 1847-1948
školitel: prof. Radimská
Vraštilová Olga
Využití dětské literatury při výuce angličtiny na základní škole
školitel: prof. Mánek
Ždímalová Hana
The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 – B1 Adult Learners
školitel: doc. Mothejzíková

2016

Bryndová Marcela
Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí SERR
školitel: prof. Králová
Koutská Iva
Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů / účastníků univerzity třetího věku
školitel: doc. Zajícová

2017

Burešová Hana
Využití Feuersteinova instrumentálního obohacování pro rozvoj čtenářských strategií dospívajících s dyslexií
školitel: doc. Saicová Římalová

2018

Němečková Jana
Integration of European and Global Issues into Upper-Secondary English Classes
školitel: doc. Kasíková
Nepivodová Linda
Vlastními slovy studentů a podle výsledků testů: Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby administrace testů
školitel: doc. Betáková
Píšová Eva
Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ
školitel: doc. Betáková
Úvod > Studium > Doktorské studium > Didaktika konkrétního jazyka > Obhájené disertační práce (DKJ)