Obecné informace k doktorskému studiu

Informace týkající se zápisu do studia, imatrikulací, zadávání tématu disertační práce do SIS, zkoušky z cizího jazyka a filozofie, vypracovávání a odevzdávání disertačních prací, promocí atd. naleznete na stránkách oddělení vědy FF UK (zde).

Ohledně zápisu atestací do SIS kontaktujte buď vyučujícího, u nějž jste atestaci vykonali, nebo tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

Úvod > Studium > Doktorské studium > Obecné informace k doktorskému studiu