Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář

Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář

 

PROGRAM (LS 2017/2018)

 

Semináře v rámci nové, čtyřleté akreditace doktorského studia oboru český jazyk (semináře se doporučují rovněž doktorandům oboru didaktika konkrétního jazyka):

 

Doktorandský seminář:

V průběhu semináře realizuje doktorand především následující aktivity:

1) Prezentace připravovaných vlastních odborných vystoupení (referáty, postery, články), podíl na kritické reflexi vystoupení ostatních doktorandů (1.–2. rok studia).

2) Prezentace postupu práce na disertaci (mj. teze a zpracovaná kapitola disertace) následovaná diskusí a připomínkami (2.–3. rok studia).

3) Nácvik prezentací pro mezinárodní konference, výměna zkušeností ze studijních cest, stáží a konferencí (3.–4. rok studia).

4) Nácvik obhajoby disertace (4. rok studia).

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Studenti kombinovaného studia plní atestaci v každém roce tak, že jednou ročně na semináři vystoupí s prezentací.

Seminář bude studentovi automaticky zapisován v každém roce studia.

Seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou.

 

Teoreticko-metodologický seminář I–II

Seminář zahrnuje tyto složky:

1) Četba a interpretace aktuálních lingvistických textů.

2) Přednášky odborníků na teoreticko-metodologická témata, spojené s diskusí.

3) Diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů.

Studenti kombinovaného studia plní atestaci vypracováním písemného komentáře k povinné literatuře předepsané na semináři.

Studenti povinně absolvují dva semestry semináře.

Seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou.

Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Teoreticko-metodologický seminář / doktorandský seminář