Empirická a komparativní lingvistika

Výchozí informace pro studenty programu Empirická a komparativní lingvistika

 

Studijní program Empirická a komparativní lingvistika je koncipován tak, aby měli studenti možnost se co nejvíce specializovat. Obsahuje tedy pouze několik povinných předmětů. V samostatném i sdruženém studiu mají studenti povinnost absolvovat kurzy Empirické metody v lingvistice a Current Approaches in Linguistics. Oba kurzy doporučujeme absolvovat co nejdříve, ideálně hned v zimním semestru prvního ročníku.

V samostatném studiu je pak povinný ještě Diplomový seminář a Specializační seminář. Specializační seminář byste si měli zapsat ideálně v letním semestru prvního ročníku. Výstupem tohoto semináře je zadání Vaší diplomové práce. Samotný diplomový seminář byste měli navštěvovat ve druhém roce studia, přičemž je možné na něj chodit v jednom ze semestrů, anebo v obou semestrech.

Kromě povinných předmětů jsou v samostatném i sdruženém studiu čtyři skupiny povinně volitelných předmětů (PVP). Zde si volíte podle svých vlastních zájmů. Předměty vypisované v rámci jednotlivých skupin pro aktuální semestr najdete vždy v rozvrhu na webu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. V případě, že byste tápali s tím, co si vybrat, obraťte se na garanta programu doc. Jana Chromého (jan.chromy@ff.cuni.cz), který Vám rád poradí. Počty kreditů, které je třeba získat v rámci jednotlivých skupin předmětů, najdete ve studijním plánu.

V rámci samostatného studia je oproti jiným studijním programům navýšen počet kreditů za volitelné předměty (VP). Cílem je, abyste si případně mohli doplnit znalosti z kurzů bakalářského studia, na které jste v rámci předchozího studia nechodili. Může se například jednat o úvodní bohemistické předměty, anebo naopak předměty obecnělingvistické. Kredity určené na VP můžete pochopitelně získat i plněním PVP nad požadovaný počet kreditů. V případě, že byste si nebyli jisti, jaké VP zvolit, obraťte se opět na garanta programu.

Některé předměty v nabídce mohou mít relativně vyšší vstupní předpoklady. V každém případě si proto v předstihu pročtěte sylaby kurzů, na které se chcete zapsat, a případně se spojte s vyučujícím daného předmětu.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Empirická a komparativní lingvistika