Informace k pedagogickým praxím (UČCJ)

Formy pedagogických praxí na oboru UČCJ jsou tři:

1) Pedagogická praxe (kód AUC500246) (povinný předmět)

Studenti působí jako jazykoví lektoři zahraničních studentů, kteří na FF UK pobývají v rámci programu Erasmus. Praktikující studenti vyučují v tandemu společně se zkušenějšími lektory. Praxi I si studenti ideálně zapisují v letním semestru 1. ročníku studia. Aby mohli praxi v letním semestru vykonávat, musí studenti na konci zimního semestru navázat kontakt s koordinátorkou praxí Mgr. Štěpánovou (stepanovamarie@gmail.com), která studenty rozdělí do skupin.

2) Pedagogická praxe II (kód AUC500245) a Pedagogická praxe III (kód ABO500986) (předměty se uznávají jako PVP)

Náplní předmětů Praxe II a Praxe III je výuka erasmovských studentů (prioritně v tandemu se začínajícími praktikujícími studenty) a mentoring (účast na vyučovacích hodinách jiných dvojic a reflexe těchto hodin). Postup přihlašování na praxi je stejný jako u Praxe I, organizaci zajišťuje rovněž Mgr. Štěpánová.

3) Praktická stáž

Třetí formou praxe je praktická stáž v rámci programu Erasmus+. Student využije nabídku stáží na institucích, s nimiž má ÚČJTK uzavřenu smlouvu. Jejich aktuální seznam je dostupný zde.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Informace k pedagogickým praxím > Informace k pedagogickým praxím (UČCJ)