Státní závěrečná zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k SZZK v SIS (obhajoba je jednou z částí SZZK)
Termín pro odevzdání diplomových prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před SZZK Obhajoby diplomových prací Ústní část SZZK
9. 12. 2016 3. 1. 2017 (do 16:00, m. č. 19) 11. 1. 2017 30. 1. 2017 31. 1. a 1. 2. 2017
9. 5. 2017 9. 5. 2017 (do 16:00, m. č. 19) 31. 5. 2017 19. 6. 2017 20. a 21. 6. 2017
13. 7. 2017 8. 8. 2017 (do 16:00, m. č. 414) 23. 8. 2017 11. 9. 2017 12. a 13. 9. 2017

Informace k přihlašování k SZZK a k jejich průběhu

 

V všech oborů navazujícího magisterského studia lze jednotlivé části SZZK absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat; které části SZZK má, lze zjistit v příslušném studijním plánu). Při neúspěšném absolvování určité části SZZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

V den konání ústní části SZZK je třeba zkušební komisi odevzdat seznam prostudované odborné literatury řazený abecedně a strukturovaný podle oblastí. Seznam je vhodné (v případě literární části SZZK nutné) předem konzultovat se zkoušejícími.

K SZZK se přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Státní závěrečná zkouška