Studijní plány

Studijní plány všech oborů realizovaných ÚČJTK lze nalézt zde.