Tematické okruhy SZZK – ČJS

Tematické okruhy SZZK
Český jazyk – specializační studium


JEDNOOBOR 2012/2013–2016/2017

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

2. Vývoj českého jazyka

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině.

3. Specializace

Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

 

DVOUOBOR 2012/2013–2015/2016

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

2. Vývoj českého jazyka

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině.

3. Specializace

Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

 

DVOUOBOR OD 2016/2017

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Teoretické a metodologické otázky popisu češtiny

Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

2. Současný český jazyk

Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

3. Vývoj českého jazyka

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – ČJS